Določitev zemljišča pod stavbo in izdelava elaborata za evidentiranje stavbe.

 

Zemljišče pod stavbo je navpična projekcija preseka stavbe z zemljiščem na ravnino.

Zemljišče pod stavbo se v zemljiškem katastru evidentira s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu, s površino zemljišča pod stavbo in z identifikacijsko oznako stavbe.

Zahtevo za evidentiranje zemljišča pod stavbo lahko poda lastnik zemljišča, imetnik stavbne pravice ali investitor gradnje. Če na zemljišču stoji večstanovanjska stavba, lahko zahtevo za evidentiranje zemljišča pod stavbo vloži tudi lastnik stavbe ali dela stavbe, uporabnik stavbe ali dela stavbe ali upravnik stavbe.

Določitev zemljišča pod stavbo