Postopek urejanja meje in postopek evidentiranja urejene meje.

 

V postopku urejanja meje in v postopku evidentiranja urejene meje se ureja oziroma evidentira meja ali del meje parcele (minimalno ena daljica).

Lastniki parcel, ki po zemljiškokatastrskem prikazu mejijo ali se dotikajo meje, so stranke v postopku urejanja meje, zato morajo biti vabljeni na mejno obravnavo.

Geodetsko podjetje ugotovi potek meje po podatkih zemljiškega katastra na podlagi zadnjih vpisanih podatkov o parcelah in podatkov iz zbirke listin zemljiškega katastra, pri čemer se upošteva natančnost njihovih podatkov in predhodne izmere.

Geodetske storitve ureditev meje