Geodetska dela pred gradnjo.

 

Med geodetska dela pred gradnjo objektov spadajo: vzpostavitve geodetskih mrež, geodetski načrti pred gradnjo, med njo in po njej, zakoličbe, izračuni volumnov, kontrolne meritve, ugotavljanje premikov in deformacij, prenosa višin idr.

geodetskadela pred gradnjo