Kvalitetne, poceni in hitre geodetske storitve

Geodetske storitve ureditev meje

Ureditev meje

geodetske storitve parcelacija

Parcelacija

storitev izravnava meje

Izravnava meje

Določitev zemljišča pod stavbo

Zemljišče pod stavbo

izdelava elaborata

Izdelava elaborata

hišna številka

Hišna številka

geodetske-storitve-izdelava-geodetskega-nacrta

Sprememba podatkov

mejnik

Meja v naravi

lokacijska izboljšava

Lokacijske izboljšave

zakoličba stavb

Zakoličba stavbe

geodetskadela pred gradnjo

Inženirska geodezija

zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture

Vpis objektov v zbirni kataster