Izravnava in potek urejanja dela meje.

 

Za izravnavo meje gre, kadar se potek urejenega dela meje, evidentiranega v zemljiškem katastru, spremeni, če se lastnika sosednjih parcel sporazumeta o izravnavi dela meje in se pri tem površina manjše parcele, ki se dotika dela izravnalne meje, ne spremeni za več kot 5 odstotkov površine manjše izmed parcel, vendar ne več kot 500 kvadratnih metrov.

Izravnani del meje se evidentira v zemljiškem katastru na zahtevo lastnika.

storitev izravnava meje