Zakoličba stavbe ali drugih objektov.

 

Pred začetkom novogradnje zahtevnega ali manj zahtevnega objekta je treba izvesti zakoličenje objekta v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja in dokumentacije za izvedbo gradnje.

Zakoličenje izvaja pooblaščeni inženir geodetske stroke v skladu s predpisom, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost.

O izvedenem zakoličenju objekta se sestavi zakoličbeni zapisnik, ki ga podpiše pooblaščeni inženir s področja geodezije.

Potrjen zakoličbeni zapisnik je sestavni del dokumentacije za prijavo gradnje objekta, ki ga mora investitor oddati pri pristojnem upravnem organu za gradbene zadeve najmanj osem dni pred začetkom izvajanja gradnje objekta, za katerega se zahteva gradbeno dovoljenje.

zakoličba stavb