Kvalitetne in hitre geodetske storitve

Geodetske storitve ureditev meje

Ureditev meje

geodetske storitve parcelacija

Parcelacija

storitev izravnava meje

Izravnava meje

Določitev zemljišča pod stavbo

Zemljišče pod stavbo

izdelava elaborata

Izdelava elaborata

hišna številka

Hišna številka

geodetske-storitve-izdelava-geodetskega-nacrta

Sprememba podatkov

mejnik

Meja v naravi

lokacijska izboljšava

Lokacijske izboljšave

zakoličba stavb

Zakoličba stavbe

geodetskadela pred gradnjo

Inženirska geodezija

zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture

Vpis objektov v zbirni kataster

geo

Podjetje Merkantil geo d.o.o.

Geodetske storitve opravljamo že od leta 1993, pretežno na območju obalno-kraške in goriške regije. Občasno in na željo strank pa tudi drugod po celotni Sloveniji.

Pri našem delu se srečujemo z različnimi strokovnjaki na področju gradbeništva in arhitekture, zato vam lahko svetujemo pri izberi primernega strokovnjaka.

Prav tako vam nudimo pomoč pri prodaji in nakupu nepremičnin. Izdelamo različne pogodbe in izpeljemo celoten postopek pri prepisu nepremičnin.